Voorwaarden voor publicatie.

We nodigen alle ACToren van harte uit om hun kennis en kunde te delen door het op papier te zetten en er een boek over te schrijven. Wij geven je, onder voorwaarden, een platform om het gedachtegoed van belevingspsychologie verder uit te werken.


Voor sommigen ondenkbaar voor anderen een uitdaging: het schrijven van een artikel of een boek. Het CvBp wil graag iedere ACTor (dat is een coach/adviseur die is opgeleid in Human Being Management of geaccrediteerd is in de Analytical Competence Tool) uitdagen om zijn/haar specifieke kennis aan een artikel of boek toe te vertrouwen.
Het CvBp wil enthousiasmeren en mede-financieren als het artikel of boek aan de voorwaarden voldoet die we daar aan stellen. Voor de voorwaarden klik hier.


Ga terug