De Spin in ons eigen web

Wij spinnen onze eigen spinsels, onbewust, onbekwaam. Belevingspsychologie ontrafelt dit door het onbewuste meer bewust te maken. Pas dan ontdek je jouw web. Maar ook dat je eigen gesponnen draden niet voor altijd aan je kleven. Je bent vrij!


Gebaseerd op het werk van C.G.Jung, A. Adler en C.Rogers en vele anderen verzamelt, onderzoekt en publiceert het Centrum voor Belevingspsychologie haar kennis en ervaring voor mensen die nieuwsgierig zijn naar hun gedrag. Waar het vandaan komt, waar het door wordt aangestuurd en hoe dit te be├»nvloeden. Zij legt de basis voor trainingen, coaching en opleidingen gebaseerd op de belevingspsychologie. Wij ‘doen’ niets met gedrag, we sturen niet op oplossingen maar op bewustwording.
Er is nog veel werk te doen omdat veel nog gebaseerd is op de aanname dat slechts het zichtbare en meetbare van invloed is op het gedrag.
Onze resultaten vertalen wij naar praktische handvatten voor toepassing in bedrijven en organisaties.
Deze zijn beschikbaar voor anderen zodanig dat de theoretische resultaten worden vertaald naar praktische toepassingen waardoor mensen hun werkelijke talenten kunnen ontdekken en toepassen in leven en werk.


Ga terug