Nieuwsberichten

Alle nieuws vermelden we op deze pagina!


10 Februari 2019

Civerse Burnout pilots geven steun in de rug voor de 7 gedefinieerde Burn-out typen.

20 Mei 2018

Onderzoek naar oorzaak Burn-out levert 7 typen op. Deze zijn nog niet eerder vanuit onderzoek gedefinieerd.

19 Februari 2018

Presentatie Survey naar de huidige stand van zaken bij behandeling van Burnout. Het CVBP heeft 25 sites vergeleken op oorzaken, symptomen, tips en behandeling.

13 Januari 2018

Presentatie van de resultaten van het CVBP onderzoek bij myHBMsupport. Deze organisatie heeft de CVBP resultaten omgezet in een vernieuwende aanpak van Burn-out.

17 December 2016

Het onderzoek naar Burn-out is in de afrondende fase. In een groep van 31 Burn-out gediagnosticeerden en een Controlegroep heeft de vraag centraal gestaan: “Hoe komt het dat bij gelijkwaardige omstandigheden, de ene persoon wel in een Burn-out komt en de ander geheel niet?”

14 November 2015

Vanuit het centrum willen wij informatie verschaffen over de achtergronden en ontstaansgeschiedenis van de, wat wij genoemd hebben, belevingspsychologie. Deze wordt gevormd door Adler, Jung en Rogers maar velen anderen hebben daar ook hun bijdrage aan geleverd. Wij hebben nu drie psychologen toegevoegd te weten James Hillman, Erich Neuman en Roberto Assagioli. Daarmee willen we de geinteresseerde lezer meenemen in de ontstaansgeschiedenis en onderbouwing van belevingspsychologie. Veel leesplezier!

3 September 2015

Het Centrum voor Belevingspsychologie is per 1 September gevestigd op de Burgemeester van Karnebeeklaan 15, 2585 BA Den Haag.


Ga terug