Welkom bij het CVBP.

Het Centrum voor Belevingspsychologie legt haar focus op de onbewuste aansturing van de mens en het effect daarvan op zijn gedrag in de buitenwereld. Het bevat drie pijlers: Kennis ontwikkelen (onderzoek) kennis vastleggen (boeken,) en kennis uitdragen (workshops).

Lees meer